Covid a wyjazdy zagraniczne

W sezonie rowerowym 2022 osoby udające się na wyjazdy zagraniczne muszą spełniać jeden z poniższych warunków:

  • pełne szczepienie przeciwko covid-19
  • udokumentowana, przebyta infekcja covid-19 w czasie ostatnich 6 miesięcy

Udokumentowanie tej sytuacji wyraża się poprzez tzw. paszport covidowy – dostępny na  stronie epacjent.gov.pl 

Zapraszamy na wyjazdy zagraniczne osoby akceptujące ten stan rzeczy.

W przypadku rezygnacji z wyjazdu obowiązują reguły zawarte w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa.