Covid a wyjazdy zagraniczne

W sezonie rowerowym 2021 osoby udające się na wyjazdy zagraniczne muszą spełniać jeden z poniższych warunków:

  • pełne szczepienie przeciwko covid-19
  • udokumentowana, przebyta infekcja covid-19 w czasie ostatnich 6 miesięcy
  • negatywny wynik testu PCR lub antygenowego  wykonananego w czasie ostatnich od 24 do 72 godzin w zależności od kraju

Zapraszamy na wyjazdy zagraniczne osoby akceptujące ten stan rzeczy.

W przypadku rezygnacji z wyjazdu obowiązują reguły zawarte w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa.