VIA VERDE DARIUSZ PTASZNIK

05-080 Izabelin
Ul. Kościuszki 19

NIP: 525 1481 577
REGON: 015793233

Numer konta bankowego:
76 1140 2004 0000 3602 7601 9767

tel.: +48 508 235 634
email: biuro@viaverde.com.pl

    Administratorem danych osobowych jest Dariusz Ptasznik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą VIA VERDE Dariusz Ptasznik, ul. Tadeusza Kościuszki 19, 05-080, Izabelin. Dane przekazane poprzez formularz kontaktowy będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub/i przedstawienia oferty usług niezależnie od wyrażonej zgody. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku wyrażenia odrębnej i dobrowolnej zgody dane będą przetwarzane również: 1) w celu marketingowym, 2) w celu przesyłania ofert handlowych w przyszłości na wskazany adres poczty elektronicznej lub 3) poprzez sms/mms w celu marketingu bezpośredniego. Odbiorcami danych będą: upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora, dostawcy usług internetowych, a w razie potrzeby również podmioty takie jak: firmy pocztowe, kurierskie. Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych za granicę, lecz może do tego dojść w wyniku działalności dostawcy usług internetowych, który gromadzi dane klientów na swoich serwerach. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi nie dłużej jednak niż przez rok, chyba że administrator będzie posiadać prawo do ich dalszego przetwarzania w oparciu o swój usprawiedliwiony interes lub inną podstawę prawną. W przypadku wyrażenia jednej z wyżej wskazanych zgód dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Pana/Panią zgody. Przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, żądanie dostępu do podanych danych, jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w sytuacjach określonych prawem oraz prawo wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego. Może Pan/Pani również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W razie wątpliwości szczegółowych informacji udzieli kierownik biura. W sprawach ochrony danych osobowych można również kierować do nas pytania na adres biuro@viaverde.com.pl